hindenburgline project

on show:
Galerie LUMC
Albinusdreef 2 . Leiden NL
13.09.2018 – 6.01.2019


Hindenburgline Project in de pers:

Brabants Dagblad / 28.04.2016   een indrukwekkend project!

Trouw /
30.04.2016   Eén Grote Reanimatie.

NRC /
16.09.2016   De natuur wint.

 


Een zoektocht naar de Genius Loci en het Zelfherstellend Vermogen van Mens en Natuur

 

Met het landschappelijk décor van de Eerste Wereldoorlog als uitgangspunt trekken fotograaf L.J.A.D. Creyghton en schrijver/historicus Serge R. Van Duijnhoven visueel én literair parallellen vanuit het verleden naar het heden en vanuit het heden naar de toekomst. Ze worden daarin bijgestaan door een keur van Nederlandse en Vlaamse auteurs: Nelleke Noordervliet en Mirjam Rotenstreich, Pim Milo, Frank Westerman, Tommy Wieringa, Joseph Estes, Jan Haerynck, Geert van Istendael, Tom Lanoye, Gwy Mandelinck en prof. dr. Alex Vanneste.

De Westfront-Hindenburglinie zelf fungeert als kapstok, een handvat zo u wilt, om hun visie te geven op empathie, compassie en medemenselijkheid en middels het werk de discussie daarover aan te gaan met een breed publiek.

in samenwerking met Uitgeverij Rubinstein Amsterdam en vormgegeven door Attak Powergestaltung ’s-Hertogenbosch verscheen in april 2016 een 208 pagina’s dik boek met zo’n 75 landschappen en inhoudelijke bijdragen van Van Duijnhoven en voornoemde schrijvers die reflecteren op het onderwerp. Meer hierover treft u onder Hindenburgline Project_Het Boek.