educatief traject in progress

Battlefields_Saint-Remy-la-Calonne

Saint-Remy-la-Calonne / 04.2014

 

Het Hindenburgline Project ambieert met “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!” mensen uit een zo breed mogelijke laag van onze samenleving kennis te laten nemen van en zich te verdiepen in ‘Het Zelfreinigend Vermogen van Mens en Natuur’. Dat doen we door het zo belangrijke deel van onze geschiedenis, dat de bakermat is voor het Europa van nú, te belichten middels een literair-kunstproject.

Door beeld, tekst en geluid hopen we ons beoogd publiek — jong en oud, van alle afkomst, gezindten en religies in onze complexe samenleving — te stimuleren van onze voorouders, van onze geschiedenis én van elkaar te leren, elkaar te willen begrijpen, elkaar te respecteren en door ontmoetingen en samenwerkingsverbanden elkaar te inspireren.

Met het décor van de Eerste Wereldoorlog als uitgangspunt trekken Creyghton en Van Duijnhoven — bijgestaan met inhoudelijke bijdragen van gerenommeerde Nederlandse en Vlaamse auteurs — visueel én literair paralellen vanuit het verleden naar het heden en vanuit het heden naar de toekomst. De Hindenburglinie fungeert als kapstok, een handvat zo u wilt, om hun visie te geven op empathie, compassie en medemenselijkheid en de discussie daarover aan te gaan met een breed publiek.

De Stichting Hindenburgline Project beoogt in samenwerking met onderwijsdeskundigen van o.m. Avans Hogeschool, het De Pont Museum en het Theresialyceum met ondersteuning van De Kunstbalie voor “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!” een educatief traject in te zetten dat ambieert studenten uit het middelbaar- en hoger onderwijs kennis te laten nemen van en zich te verdiepen in ‘Het Zelfreinigend Vermogen van Mens en Natuur’. Ons project wil aansluiten en een bewustwordingsproces zijn bij belangrijke maatschappelijke thema’s zoals—bijvoorbeeld—het actueel vraagstuk over het al dan niet openstellen van de Europese grenzen.

“Hadden we maar dezelfde taal gesproken!” bevraagt de pluriformiteit van onze samenleving en in het educatieve traject focussen we onder meer op de lange geschiedenis van Nederland als thuishaven voor verdrevenen en andersdenkenden. De linie zélf is feitelijk metafoor om het verhaal te kunnen vertellen en het thema ‘Zelfreinigend Vermogen van Mens en Natuur’ voor velen inzichtelijk te maken. Ook de situatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek wordt belicht. Daar liep de beruchte ‘Dodendraad’, een 300 kilometer lange hoogspanningsleiding van Vaals naar Cadzand die de grens vormde tussen België en Nederland en naar schatting tussen de 1000 en 1500 slachtoffers heeft geëist.

 

APP:

De bij het project horende APP is een ontwerp van Nikki van Mook en Erwin Haers, twee studenten aan de Academie Communicatie & Multimedia Design van Avans Hogeschool Breda die er hun eindexamenproject van maakten (juni 2016). Middels de Q&R code achterin het boek komt u op de APP met historisch beeldmateriaal en filmfragmenten, achtergrondinformatie, geluidsfragmenten, verhalen en gedichten van Serge R. Van Duijnhoven, Gwy Mandelinck, Tommy Wieringa en Dichters Dansen Niet.

 

APP_De Pont

 

Een voorproefje:

Overflying the battlefields of France in 1919 – including the ruins of Ypres cathedral – this segment is only part of the original 78 minute film currently held in a Paris vault in France. No commercially available copy of the complete original film is available yet.
The pilot, Jacques Trolley de Prévaux, later served as a member of the resistance during WWII and was shot by the Germans in 1944.

Sound: Hindenburgline Project / Dichters Dansen Niet: Exodus
Historical footage: filmed by French airship pilot Jacques Trolley de Prévaux and his cameraman Lucien Lesaint.