joIn our PoppIes

en doneer € 2,50; alle beetjes helpen!

Het Hindenburglinie Project kan ondersteuning gebruiken om de doelen te verwezenlijken zoals u kunt lezen op deze website. Naast Partners, Sponsors en onze 100Vrienden willen we zo veel mogelijk mensen bij het project betrekken en de gelegenheid geven het project te ondersteunen. United we stand! Iedere donatie telt en kan het verschil maken!

Kamperland_bloemen2_120cm_poppy_USM_500pix

 

We vormen een groep begunstigers—ons metaforische veld met Poppies— (poppy=klaproos). Als u ons project sympathiek vindt en de gedachten erachter omarmt, dan vragen wij u om te overwegen donateur te worden met een eenmalig bedrag van € 2,50. Met uw hulp financieren we de reizende tentoonstelling door België, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland tussen 2016-2018. Als dank voor uw gebaar wordt uw naam vereeuwigd op de Begunstigers Pagina’s van het te verschijnen boek “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”, tenzij uw voorkeur uitgaat naar een anonieme gift. Dat is aan u. En, vanzelfsprekend, komt u op onze mailinglist. Daardoor ontvangt u bij verschijnen automatisch de Nieuwsbrief zodat u op de hoogte kunt blijven van de actuele ontwikkelingen rondom het project.

Scharlaken klaprozen (popaver rhoeas) groeien van nature daar waar de grond is verschraald en arm aan voedingsstoffen zoals op bouwterreinen. Ze komen in grote getale voor op zanderige grond in heel West-Europa. De vernietigingen door de Napoleontische oorlogen van de vroege 19e eeuw vormden de dan kale grond om in velden met bloedrode klaprozen; welig tierend daar waar vele soldaten sneuvelden en oorlogsmaterieel achterbleef.

In het najaar van 1914, werden de gebieden van Noord-Frankrijk en Vlaanderen opnieuw opengereten toen de Eerste Wereldoorlog woedde doorheen het hart van Europa. Nadat het conflict was beeindigd bleek de klaproos als een van de weinige planten te groeien op dorre slagvelden.

De betekenis van de tere klaproos als een blijvend symbool voor de gevallen is ontstaan uit het befaamde gedicht In Flanders Fields (1914) van de Canadese luitenant-kolonel John McCrae, de dichter/arts die als chirurg tijdens de Eerste Wereldoorlog rondom Ieper werd ingezet. De poppy werd daardoor al snel een blijvend icoon voor zijn gesneuvelde kameraden en zij die in latere conflicten het leven lieten.

In Flanders Fields
Lt. Col. John McCrae
(1872-1918)

 In Flanders Fields the poppies blow
Between the crosses row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

 _____________

 

Help het Hindenburglinie Project verder te komen en voeg u bij onze ‘Poppies’ met een donatie van € 2,50. Als dank voor uw gebaar wordt uw naam vereeuwigd op de Begunstigers Pagina’s van het te verschijnen boek “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”, tenzij uw voorkeur uitgaat naar een anonieme gift. Wilt u dat dan aangeven? Uw bijdrage wordt gebruikt om de reizende tentoonstelling te realiseren die we plannen tussen 2016-2018 in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland met als vertrekpunt het In Flanders Fields Museum in het Belgische Ieper.


Hindenburgline_Prefers_banktransfer_74x33mm_Blauw

of


 

We prefereren een reguliere bankoverschrijving. Wilt u dan € 2,50 overmaken op rekeningnummer NL65 INGB 0006 1696 02 [BIC INGBNL2A] van Stichting Hindenburgline Project, met als referentie: donatie HLP-Poppy. Vergeet dan niet om uw emailadres even door te geven. Dat kan via onze contactpagina.

 

Hartelijk dank voor uw donatie & blijft u het HLp volgen!

—United we stand—

 

 

chamb_1418pix