Het Hindenburglinie Project is beëindigd

Na de opstart van het project in 2012, de verschijning van het boek en de succesvolle reizende tentoonstellingen door Nederland, België en Oostenrijk is na ruim zes jaar de tijd gekomen een punt te zetten achter het project: het Hindenburglinie Project is op 13.02.2019 officieel beëindigd.

We danken eenieder die op haar|zijn manier een steentje heeft bijgedragen en het project in welke vorm dan ook heeft omarmd en ondersteund. We zijn u meer dan erkentelijk!

We volgen ieder weer onze eigen weg; Serge in het literaire veld, ik als fotograaf in het landschap.

Gestadig voorwaarts …

Serge R. Van Duijnhoven & Bert Creyghton